Top

Deze prachtige huizen zijn gemaakt van afval….

Aardehuis, earthship of hobbithuis. Het zijn allemaal verschillende namen voor hetzelfde fenomeen. Huizen, die gemaakt zijn van afval en met een super geïsoleerd, groen dak als het ware wegzinken in het landschap. De muren zijn vaak gemaakt van afgedankte autobanden gevuld met aarde en een dikke laag pleister van adobe, leem of kalk. De niet-dragende binnenmuren bestaan vaak uit gerecycelde blikjes of flesjes.